Indywidualny dobór rozwiązań

doradztwo, projekt, serwis

Obiekty
wielonawowe 

Tunel modelowy L192G jest wszechstronnym rozwiązaniem dla wielu obiektów wielonawowych. Jego nawy o szerokości 9,6m są idealnie dopasowane do standardów europejskich, gdzie nasadzenia wynoszą 1,6m.

Dzięki dużej kubaturze, obiekt ten zapewnia optymalne warunki klimatyczne dla uprawianych roślin, bez względu na to, czy rosną one w ziemi, na stołach czy też w rynnach uprawowych.

Obiekty
wielonawowe 

Tunel S160G to idealne rozwiązanie dla upraw na ziemi, takich jak ozdobne rośliny na matach, materiał szkółkarski, nowalijki oraz nisko rosnące warzywa. Dodatkowo, ten tunel sprawdzi się także w uprawie niektórych miękkich owoców.

Dla
ogrodnictw

Dostarczamy zarówno kompletne konstrukcje, jak i pojedyncze rozwiązania techniczne 

dla producentów wszystkich upraw.

Wyposażenie

obiektów

Oferujemy kompleksowe wyposażenie obiektów. 
Zasłony, systemy ogrzewania, automatykę oraz inne rozwiązania

Kilka słów o nas

Firma IMAGO powstała w roku 2011 jako spółka córka firmy GEO POLSKA Sp. z o.o. Idea powstania firmy zrodziła się z potrzeby wypełnienia luki na rynku ogrodniczym poprzez dostarczenie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach, które – przy względnie niewielkich nakładach finansowych – pozwalałyby obniżyć koszty produkcji, zwiększyć efektywność pracy czy usprawnić rozwiązania już istniejące.

Coraz wyraźniejszy nacisk na rozwój produkcji pod osłonami oraz stale utrzymująca się tendencja do maksymalnej ochrony i kontroli uprawy, skłoniła nas do szczególnego potraktowania kwestii budowy konstrukcji, co można zauważyć w naszej szerokiej, dostosowanej do polskich warunków ofercie.

Odwiedź nas w social media