Środki chemiczne do folii i szkła

Oferujemy specjalistyczne środki chemiczne wspomagające i ułatwiające pracę w tunelach foliowych.

ŚRODEK DO MYCIA FOLII OGRODNICZEJ "SUNFOL"

Oferujemy preparat przeznaczony do mycia folii na tunelach ogrodniczych. Preparat w postaci koncentratu.

ZASTOSOWANIE

Preparat zmywa osady dymne i atmosferyczne, rdzę, naloty pochodzenia siarkowego itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Koncentrat należy rozcieńczyć: 2 litry SUNFOL + 10 litrów wody

Roztwór myjący należy przygotować w naczyniach z tworzyw sztucznych. Sporządzony roztwór myjący nanieść bardzo dokładnie opryskiwaczem na mytą powierzchnię. Po 15-minutowym działaniu środka należy spłukać mytą powierzchnię silnym strumieniem wody.

OPAKOWANIE: 20L

WYDAJNOŚĆ: 500-1000M2 FOLII

UWAGA Z uwagi na długi czas działania środka myjącego, aby uniknąć zaschnięcia, prace należy wykonywać w dzień pochmurny i najlepiej bezwietrzny. W wypadku szczególnych zabrudzeń i ewentualnych pozostałości przydatna może być szczotka. Środek jest obojętny w stosunku do tworzyw sztucznych.

UWAGA Środek zawiera kwas fluorowodorowy. R26/27/28 – działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R35 - powoduje poważne oparzenia S1/2 przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi S24/25 unikać zanieczyszczenia skóry, natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody S36/37/39 nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S45 w przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

ŚRODEK DO NAKŁADANIA WARSTWY ANTYKONDENSACYJNEJ "ANTYDROP"

Nietoksyczny preparat zmieniający przebieg kondensacji na foliach ogrodniczych i szkle.

Po zastosowaniu środka ANTYDROP woda z kondensacji pary nie wisi w postaci kropel na folii czy szkle, lecz tworzy cienką warstwę spływającą w kierunku ścian i po ścianach obiektu.

ZALETY

• zwiększa ilość światła dostępnego dla roślin (nawet o 17%) • zwiększa ilość energii docierającej do środka obiektu, zmniejszając koszty ogrzewania • redukuje podatność roślin na infekcje (np. szarą pleśń) • redukuje uszkodzenia roślin opadającymi kroplami • jest antystatyczny, zmniejsza podatność folii i szkła na zabrudzenia • preparat nietoksyczny • duża wydajność: 500-1000m2 • długotrwałe działanie: 2 - 5lat

SPOSÓB UŻYCIA

Folia ogrodnicza 1 litr ANTYDROP + 100 litrów wody (najlepiej destylowanej lub deszczówki) (na folię brudną lub wilgotną 50 litrów wody)

Szkło 1 litr ANTYDROP + 50 litrów wody (najlepiej destylowanej lub deszczówki)

Sporządzony roztwór nanieść opryskiwaczem na powierzchnię folii lub szkła bezpośrednio po rozcieńczeniu. Nie przechowywać rozcieńczonego. Nie dopuścić do spienienia w opryskiwaczu. Nanosić od dołu do góry, pokrywając całą powierzchnię szkła lub folii. Pominięte obszary można opryskiwać w późniejszym okresie.

Prace należy wykonywać w możliwie suchy i ciepły dzień, tak by możliwe było jak najszybsze wyschnięcie środka. Można nanosić na folię i szkło suche (sugerowane) jak i wilgotne (mniejsza skuteczność środka). Dla lepszego efektu pracę można powtórzyć.

Preparat jest nietoksyczny, jednakże na czas pracy sugerujemy przykrycie upraw folią podwieszkową lub inne zabezpieczenie roślin (wrażliwa na oprysk jest zwłaszcza poinsecja). W wypadku opryskania uprawy preparat należy spłukać wodą.

Preparat można nakładać zarówno na nową folię/szkło jak i na obiekty w eksploatacji.

Pokrywane powierzchnie powinny być w miarę możliwości czyste.

OPAKOWANIE: 1L


: Folie cięte na wymiar, Folie tunelowe Kritifil, Właściwości i efekty