Nowoczesne obiekty wielonawowe linii IMAGO GOTYK powstały w oparciu o rozwiązania techniczne Geothermiki SA. Przeznaczone do uprawy całorocznej, jak i do przechowywania produkcji szkółkarskiej na zimno, obiekty te zostały zaprojektowane na nasze warunki klimatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń śniegowych, i są obiektami fabrycznie przygotowanymi pod rynnę.

Duża kubatura powietrza zamknięta pod jednym dachem zapewnia możliwie najniższe wahania temperatur, zaś dzięki automatycznym wietrznikom dachowym na całej długości każdej nawy obiekty charakteryzują się doskonałym wietrzeniem.

Lepszy klimat, automatyka i wygoda to tańsza produkcja i mniejszy nakład jednostkowy, a co za tym idzie, pewniejszy zysk.

KONSTRUKCJA

Obiekty wielonawowe linii IMAGO GOTYK to mocne, ocynkowane konstrukcje dostosowane do polskich warunków klimatycznych z naciskiem na obciążenia śniegowe. Oparte na powtarzalnych przęsłach z rur 2” posadowionych co 2 lub 2,5m i skratowanych za pomocą zastrzałów 1”, konstrukcje te odznaczają się lekkością i ogromną wytrzymałością.

 • Dostępne szerokości nawy: 8m* i 9,6m**
 • Wysokość do rynny: od 3,0 do 3,5m
 • Wysokość od rynny do kalenicy: 1,85m

* najchętniej kupowany w Polsce obiekt Geothermiki, łączący nowoczesny gotycki kształt kratownicy z wysoką wytrzymałością na wiatr i śnieg oraz atrakcyjną ceną
** nowoczesna konstrukcja o szerokiej nawie i dużej wysokości, gwarantująca doskonałą wentylację i najlepsze oświetlenie

MONTAŻ

Fabrycznie przygotowana konstrukcja mocowana jest w całości przez połączenia skręcane za pomocą śrub, obejm oraz łączników, co gwarantuje szybki i prosty montaż oraz demontaż.

POKRYCIE

Obiekty wielonawowe IMAGO GOTYK kryte są folią pojedynczą lub folią podwójną pompowaną, gwarantującą bardzo dobre właściwości termiczne (oszczędność do 40% ciepła w stosunku do obiektów tradycyjnych).

Montaż odbywa się za pomocą listwy aluminiowej i profilu mocującego samonośnego 40x40, gwarantujących bezproblemową wymianę folii. Folia dopasowywana jest do warunków klimatycznych, uprawy i wymagań klienta. Do najczęściej stosowanej należy folia KRITIFIL 2925 UV10 firmy Plastika Kritis z efektem antykondensacyjnym i wydłużoną żywotnością.
Na życzenie oferujemy obiekty przygotowane do krycia szczytów i boków poliwęglanem.

WENTYLACJA

Warianty wentylacji dostępne w obiektach wielonawowych IMAGO GOTYK:

 • Brak wentylacji (krótkie obiekty)
 • Bok rolowany jednostronny
 • Bok rolowany dwustronny
 • Kalenicowa jednostronna z motoreduktorem
 • Kalenicowa dwustronna z motoreduktorem
 • Kalenicowa jednostronna + boczna dwustronna

Najczęściej stosowanym wariantem wentylacji jest automatyczny wietrznik dachowy umieszczony na każdej nawie, o długości odpowiadającej długości obiektu.

DRZWI

Drzwi wykonane są z profili ocynkowanych 40x40, z pokryciem podwójnym poliwęglanem i blachą falistą z wkładką styropianową w dolnej części. Drzwi podwieszane są na podwójnych łożyskowanych rolkach prowadzących do prowadnicy.

ZALETY
 • Mocna i trwała konstrukcja sprawdzona w polskich warunkach
 • Obiekt o zwiększonych parametrach termicznych – mniejsze koszty ogrzewania
 • Lepszy klimat dla roślin
 • Obiekt przystosowany do montażu wszelkich nowoczesnych systemów wyposażenia pod osłonami
 • Szybki i łatwy montaż
 • Obiekt całoroczny o uniwersalnym zastosowaniu niezależnie od uprawy
 • Niezaleganie śniegu na kalenicy dzięki gotyckiej formie dachu
 • Ograniczenie kapania w okolicach kalenicy dzięki spływaniu kropli wody z kondensacji pary wodnej w kierunku rynien
 • Wysoki punkt odwietrzania.